|  English  |  Management Platform

EVENTS

+more

JOURNALS

Development Strategy & Consultation

2020-12-10

    Chair:       Xuetao Cao

 

Vice Chair:   Ming Zhang, Changren Zhou, Shulin Wu, Huayuan Yang, Weiyi Chen, Xianzheng Sha, Jinsong Li, Zhengtao Cao, 

                           Xiaoying Tang, Zhongchao Han, Xixiong Kang, Changsheng Ma, Jiaxin Liu, Hongwei Ouyang

1  1ҳ